Politica de confidentialitate

1. Aceste Reguli de securitate a datelor cu caracter personal pe pagina web (în continuare Reguli) reglementează aspectele de bază ce țin de securitatea DCP în cadrul acordării serviciilor de rezervare şi vânzare a biletelor de avion prin intermediul paginii web avia.md, ce aparţine companiei MS TRAVEL GROUP S.R.L. – în continuare Agenția.

2. Aceste Reguli pot fi modificate, dar pe pagina web este permanent amplasată versiunea ultimă şi actualizată, condiţiile căreia se aplică securității DCP, în cadrul termenului de acţiune al acestora.

3. Regulile se completează cu prevederile Regulamentului de prestare servicii prin pagina web, contractului de prestare servicii aplicabil, altor documente ale Agenției și ale legislației în vigoare.

4. Vizitarea, vizionarea paginilor de pe pagina web, înregistrarea pe pagină, cît şi rezervarea şi achitarea biletelor de avion cu utilizarea paginii web înseamnă că Dvs. aţi făcut cunoştinţă cu aceste Reguli, aţi înţeles conţinutul lor şi sunteţi de acord cu condiţiile expuse în ele.

5. Agenția declară o atitudine serioasă față de protecția datelor cu caracter personal.

6. Agenția a elaborat și va actualpiza periodic o Politică generală de securitate a DCP, cît și Regulament de securitate a informațiior ce conțin DCP în sistemul de evidență al Clienților care se referă și la această pagină web.

7. Agenţia respectă standarde etice înalte, interesele Dvs. şi confidenţialitatea datelor personale ale Dvs. Cu excepţia cazurilor, prescrise şi prevăzute de legislaţia în vigoare, noi nu vom oferi datele Dvs. personale persoanelor terţe fără acordul Dvs. Prin plasarea comenzii de servicii turistice / încheierea contractului, după caz, Dvs. vă manifestați expres consimțământul la toate acțiunile efectuate de Agenție cu DCP oferite de Dvs.

8. Agenția este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor ținut de CNPDCP a RM cu nr. 0000236-001; principalele scopuri ale acțiunilor efectuate de Agenție cu datele cu caracter personal sunt prestarea serviciilor către clienți, executarea obligațiilor contractuale din contractele cu clienții inclusiv transmiterea datelor clienților către participanți în prestarea serviciilor turistice – tur-operatori specializați, hoteluri, companii de transport, autorități implicate, etc., inclusiv aflați peste hotarele Republicii Moldova, evidența clienților inclusiv statistică și transmiterea informațiilor către clienți referitor la ofertele Agenției;

9. Dvs. aveți drept de acces la datele cu caracter personal prezentate Agenției, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, cât și de acces la justiție în conformitate cu legislația în vigoare, drepturi ce pot fi realizate inițial prin depunerea unei cereri în scris la Agenție, depusă la sediu conform coordonatelor indicate mai jos.

10. Răspunsurile pe care le oferiți la întrebările Agenției cu ajutorul cărora se colectează datele Dvs. personale sunt obligatorii dacă doriți să primiți serviciile comandate de la Agenție.

11. Completând formularele Agenției inclusiv on-line, Dvs. benevol și intenționat oferiți datele Dvs. cu caracter personal Agenției pentru prelucrare și alte acțiuni legate, înțelegeți și acceptați efectele acestei oferiri.

12. Vă propunem să manifestați prudență și diligență maximă în ceea ce ține de DCP: să indicați DCP transmise corect, să transmiteți numai DCP care vi se solicită, să oferiți DCP ale Dvs. personal, în caz că prezentați DCP a altor persoane asigurați-vă în scris de consimțământul lor și de acceptarea de către ei a legislației, contractului aplicabil, Regulamentului de prestare a serviciilor prin pagina web cât și a acestor Reguli.

13. Oricum, oferind Agenției DCP ale altor persoane decît Dvs. vă asumați întreaga răspundere pentru orice cauzare de daune Agenției, oricărei persoane fizice sau juridice sau orice încălcare a legislației, acestui Contract, oricărui Regulament sau alt document ce ține de securitatea DCP în orice sistem de evidență a DCP sau oricărui drept al oricărei persoane fizice sau juridice.

14. În caz de orice pretenție a oricărei persoane contra Agenției în legătură cu orice daună sau încălcare comisă de Dvs. – veți deveni imediat destinatarul pretenției, și veți înlocui pe Agenție în orice și toate pretențiile, procesele și alte situații similare în fața petiționarului respectiv.

15. Oricum, în caz că Agenția va suporta orice daune sau cheltuieli sau de la Agenție vor fi încasate orice sume în legătură cu orice încălcări sau daune comise de Dvs., Dvs. veți compensa integral Agenției toate daunele și cheltuielile suportate.

16. Toate serviciile, oferite de / prin avia.md sunt prestate de către Agenţie în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Oficiul central al Agenţiei se află pe adresa: bd. Negruzzi, 5-89, or. Chişinău, MD-2001, Republica Moldova. Compania a fost înregistrată la 09.02.2001, IDNO 1002600019715.

2021-05-26
logo