Regulamentul despre furnizarea serviciilor

 1. Introducere
  1. Acest Regulament de prestare a serviciilor (în continuare în text — Regulament) reglementează prestarea serviciilor de rezervare şi vînzare a biletelor de avion prin intermediul paginii web avia.md, ce aparţine companiei MS TRAVEL GROUP S.R.L. – în continuare Agenţia.
  2. Acest Regulament poate fi modificat, dar pe pagina web este permanent amplasată versiunea ultimă şi actualizată, condiţiile căreia se aplică serviciilor, prestate în cadrul termenului de acţiune al acesteia.
  3. Vizitarea, vizionarea paginilor de pe pagina web, înregistrarea pe pagină, cît şi rezervarea şi achitarea biletelor de avion cu utilizarea paginii web înseamnă că Dvs. aţi făcut cunoştinţă cu acest Regulament, aţi înţeles conţinutul acestuia şi sunteţi de acord cu condiţiile expuse în el.
 2. Descrierea serviciilor
  1. Prin intermediul paginii web avia.md compania „MS TRAVEL GROUP” S.R.L. oferă o bază de date online dinamică de rezervare şi achitare a biletelor de avion, cu ajutorul căreia la interpelarea, formulată de client prin intermediul unui formular special de rezervare, pe pagina web pot fi afişate toate variantele disponibile de zbor şi preţurile acestora la momentul interpelării.
  2. Informaţia oferită pe pagina noastră web la interpelarea clientului privind variantele de zbor şi preţurile acestora reprezintă informaţia companiilor aeriene, care efectuează rutele solicitate.
  3. Pagina noastră web nu este şi nu trebuie interpretată ca recomandare sau garanţie în beneficiul (calităţii, nivelului serviciilor sau ratingului) oricărei variante de zbor propuse.
  4. Pentru fiecare interpelare concretă, în fiecare moment determinat de timp, baza de date dinamică formează o variantă de zbor actuală în momentul interpelării, şi care corespunde situaţiei reale de disponibilitate a locurilor la cursa solicitată.
  5. Prezentarea la solicitarea clientului pe pagina web avia.md a variantelor de zbor reprezintă oferta agenţiei şi achitarea de către client a unei sau altei variante de ofertă reprezintă confirmarea acordului pasagerului de încheiere a contratului de vînzare bilete avia cu Agenţia şi a contractului de transport de pasageri şi bagaje cu compania aeriană. Din momentul achitării biletului de avion conform ofertei selectate de client contractul de vînzare bilete avia între pasager şi Agenţie cît şi contractul de transport între compania aeriană şi pasager se consideră încheiat. Chitanţa de rută, trimisă la adresa electronică, indicată de client în momentul selectării şi achitării pentru zbor, reprezintă document de trecere, care confirmă faptul încheierii contractului de vînzare bilete avia şi a contractului de transport.
  6. Cînd cumpără un bilet de avion prin intermediul paginii noastre web, clientul intră în relaţii contractuale directe (cu putere juridică) cu Agenţia referitor la vînzarea biletelor de avion şi cu compania aeriană referitor la transportul avia. Agenţia deţine dreptul să vîndă bilete de avion în temeiul contractelor în conformitate cu care ea este agentul companiilor aeriene care efectuează rutele concrete sau al reprezentanţilor legali ai acestora, cît şi în temeiul contractelor cu unul din Sistemele globale de distribuţie a biletelor de avion (GDS – Global Distribution System).
  7. Clientul prin achitarea pentru bilet confirmă că înţelege că încheie un contract de transport şi intră într-o relaţia juridică directă nemijlocit cu compania de transport. De asemenea, Clientul prin achitarea pentru bilet acceptă că în caz că va avea careva pretenţii ce ţin de serviciile de transport, urmează să le înainteze direct companiei de transport; inclusiv în caz de insolvabilitate (faliment) a acesteia. Agenţia nu este garant sau reprezentant al companiei de transport.
  8. Din momentul achitării de către client a biletului de avion prin intermediul sistemului de primire a plăţilor, aflat pe pagina web, informaţia cu privire la rezervarea la zbor este îndreptată într-un Sistem global de distribuţie (Global Distribution System, în continuare GDS) şi devine accesibilă companiei aeriene, care efectuează cursa aeriană şi aeroportului din care se face plecarea.
  9. Clientul primeşte o chitanţă de rută la adresa electronică, indicată de acesta în momentul cumpărării biletului de avion electronic. În chitanţa de rută respectivă se indică toată informaţia, necesară pentru accesul clientului la cursă.
 3. Tarife şi preţuri
  1. Ca răspuns la interpelarea, completată de client în formularul de căutare pe pagina web, se afişează toate variantele de zbor aerian accesibile la momentul interpelării şi preţurile pentru biletele de avion conform destinaţiilor selectate de Dvs.
  2. Preţul pentru fiecare din variantele afişate ale zborului este final şi nu sunt prevăzute plăţi suplimentare.
  3. Vă rugăm să atrageţi atenţia la faptul că la unele tarife sau oferte speciale nu se pot face anulări sau modificări. Ca să faceţi cunoştinţă cu regulile concrete ale tarifului biletului de avion rezervat de Dvs., verificaţi regulile tarifului prevăzut pentru el. Regulile tarifului sunt indicate în momentul afişării unui sau altui zbor pe pagina web avia.md în rubrica specială a formularului de rezervare a biletului de avion. Suplimentar informaţie scurtă privind regulile tarifului sunt obligatoriu indicate şi în chitanţa de rută, primită de client pe adresa sa electronică. În caz că este necesar să precizaţi orice informaţie - luaţi legătura cu agentul de vînzare a biletelor de avion.
  4. Achitarea biletului de avion înseamnă că aţi făcut cunoştinţă cu toate condiţiile tarifului şi sunteţi de acord cu ele.
  5. Pentru unele modalităţi de plată (cum ar fi de exemplu cele care oferă comoditate suplimentară Clientului), Agenţia poate încasa o taxă suplimentară (de exemplu taxă de deservire, taxă pentru comoditate sau altă taxă similară în dependenţă de situaţie). În caz că orice taxă suplimentară va fi aplicabilă comenzii făcute de Client, suma acestei taxe va fi adusă la cunoştinţa Clientului în mod clar şi vizibil. În caz că Clientul nu va fi de acord să achite taxa suplimentară, acesta are dreptul să nu finalizeze confirmarea comenzii, comanda fiind considerată ca ne-depusă, şi Clientul nu va suporta careva plăţi suplimentare sau sancţiuni pentru ne-finalizarea confirmării comenzii.
  6. Dacă orice sume pe care Clientul trebuie să le achite Agenţiei sunt stabilite în altă valută decît leul moldovenesc, Clientul le va achita conform cursului comercial indicat de Agenţie.
 4. Confidenţialitate
  1. Agenţia respectă standarde etice înalte, interesele Dvs. şi confidenţialitatea datelor personale ale Dvs. Cu excepţia cazurilor, prescrise şi prevăzute de legislaţia în vigoare, noi nu vom oferi datele Dvs. personale persoanelor terţe fără acordul Dvs.
  2. Agenția declară o atitudine serioasă față de protecția datelor cu caracter personal.
  3. Agenția este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor ținut de CNPDCP a RM cu nr. 0000236-001; principalele scopuri ale acțiunilor efectuate de Agenție cu datele cu caracter personal sunt prestarea serviciilor către clienți, executarea obligațiilor contractuale din contractele cu clienții inclusiv transmiterea datelor clienților către participanți în prestarea serviciilor turistice – turoperatori specializați, hoteluri, companii de transport, autorități implicate, etc., inclusiv aflați peste hotarele Republicii Moldova, evidența clienților inclusiv statistică și transmiterea informațiilor către clienți referitor la ofertele Agenției;
  4. Dvs. aveți drept de acces la datele cu caracter personal prezentate Agenției, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, cît și de acces la justiție în conformitate cu legislația în vigoare, drepturi ce pot fi realizate inițial prin depunerea unei cereri în scris la Agenție.
  5. Răspunsurile pe care le oferiți la întrebările Agenției cu ajutorul cărora se colectează datele Dvs. personale sunt obligatorii dacă doriți să primiți serviciile comandate de la Agenție.
  6. Completînd formularele Agenției inclusiv on-line, Dvs. benevol și intenționat oferiți datele Dvs. cu caracter personal Agenției pentru prelucrare și alte acțiuni legate, înțelegeți și acceptați efectele acestei oferiri.
 5. Modul de plată pentru bilete de avion prin card bancar
  1. Formularul comenzii. Clientul în formularul comenzii formează cu ajutorul sistemului de rezervare a biletelor de avion varianta necesară a zborului aerian şi alege modul de achitare a acestuia cu card bancar.
  2. Formularul plăţii. Pagina web avia.md redirecţionează clientul spre un formular protejat de achitare a centrului de procesare MoldovaAgroIndBank (MAIB), legat cu reţelele bancare închise Visa, MasterCard ş.a.m.d. Banca MAIB este şi bancă-acquirer (acquirer), care procesează plăţile prin carduri pentru pagina web avia.md.
   1. Pentru protecţia şi codificarea datelor în cadrul trimiterii lor se foloseşte tehnologia industrială standard “Protocolul sochetelor protejate (SSL)”
  3. MAIB. Centrul de procesare MAIB verifică statutul şi parametrii paginii web avia.md, cît şi efectuează o verificare a interpelării formate în ceea ce ţine de corespunderea cerinţelor stabilite şi limitărilor sistemice şi transmite interpelarea formată pentru autorizare în centrul de acquiring MAIB pentru obţinerea autorizării plăţii.
   1. Primind o interpelare pentru autorizarea tranzacţiei cu ajutorul cardului, utilizat de clientul paginii web avia.md, centrul de acquiring MAIB o îndreaptă în sistemul internaţional de plăţi corespunzător (Visa, MasterCard ş.a.), în continuare - sistem de plată.
  4. Sistemul de plată identifică banca emitentă, care a emis cardul bancar al cumpărătorului, verifică prezenţa de mijloace băneşti pe acesta, după care îndreaptă interpelarea pentru autorizare în centrul de procesare MAIB.
  5. Banca emitentă a cardului clientului confirmă capacitatea de plată a acesteia, autorizează plata de către cumpărător şi rezervă suma necesară pentru cumpărarea biletului aerian. Confirmarea disponibilităţii de mijloace şi autorizarea ajung la MAIB.
  6. MAIB. Centrul de procesare MAIB transmite paginii web avia.md rezultatul pozitiv al autorizării, iar aceasta la rîndul său face rezervarea zborului pentru client în sistemul de rezervare, în care se face selectarea şi rezervarea biletului de avion şi informează cumpărătorul despre achitarea cu succes a comenzii.
  7. Biletul de avion. Pagina web avia.md formează chitanţa de rută a biletului de avion electronic şi o transmite pe adresa electronică indicată de client la înregistrare. Pentru înregistrare la cursa aeriană în aeroportul plecării este suficient să fie prezentat doar paşaportul pasagerului, în numele căruia este emis biletul de avion electronic. Pentru urgentarea procedurii de înregistrare la aeroport poate fi prezentată şi chitanţa de rută.
  8. Dacă doriţi mai multe informaţii privind achitarea pentru bilete de avion prin card vă puteţi adresa la Agenţie sau la banca comercială „MAIB” S.A.
 6. Modul de plată prin transfer bancar în contul de decontare al Agenţiei
  1. Formularul comenzii. Clientul în formularul comenzii formează cu ajutorul sistemului de rezervare a biletelor de avion varianta necesară a zborului şi alege modul de achitare prin transfer bancar în contul de decontare al Agenţiei.
  2. Formularul de achitare. La adresa electronică indicată de client în cadrul rezervării biletului de avion este trimis un cont de plată cu indicarea codului comenzii, destinaţiei zborului, preţului biletului de avion, NPP pasagerului. Informaţia ce ţine de contul plătit cu datele documentului de plată este adusă de către client la cunoştinţa operatorului Agenţiei, care a trimis contul. După parvenirea banilor în contul de decontare al S.R.L. “MS TRAVEL GROUP”, operatorul emite biletul de avion şi îl trimite clientului.
 7. Modul de plată în numerar în bănci pe tot teritoriul Republicii Moldova
  1. Formularul comenzii. Clientul în formularul comenzii formează cu ajutorul sistemului de rezervare a biletelor de avion varianta necesară a zborului şi alege modul de achitare a acestuia în numerar în bănci pe tot teritoriul Republicii Moldova.
  2. La adresa electronică indicată de client în cadrul rezervării biletului de avion este trimis un cont de plată cu indicarea codului comenzii, destinaţiei zborului, preţului biletului de avion, NPP pasagerului.
  3. Acest cont poate fi achitat în orice subdiviziune a oricărei din următoarele bănci ale Moldovei: “Moldova-Agroindbank” S.A., „Banca Comercială Română” S.A., „Moldindconbank” S.A., „Victoriabank” S.A., „Mobiasbanca” S.A., „Banca de Economii” S.A., cît şi în orice subdiviziune a Î.S. Poşta Moldovei.
  4. Informaţia privind achitarea ajunge automat din bancă la pagina web avia.md şi sistemul formează un bilet de avion electronic, informaţia despre care este trimisă la adresa electronică indicată de client în cadrul rezervării biletului de avion.
 8. Modul de plată în numerar la oficiu
  1. Formularul comenzii. Clientul în formularul comenzii formează cu ajutorul sistemului de rezervare a biletelor de avion varianta necesară a zborului şi alege modul de achitare a acestuia în numerar în oficiul Agenţiei.
  2. La adresa electronică indicată de client în cadrul rezervării biletului de avion este trimis un cont de plată cu indicarea codului comenzii, destinaţiei zborului, preţului biletului de avion, NPP pasagerului. Acest cont poate fi achitat în oricare din oficiile Agenţiei din Chişinău. În momentul achitării operatorul emite biletul de avion şi transmite clientului toate documentele necesare.
 9. Ordinea de anulare a comenzii
  1. Efectuînd rezervarea şi cumpărarea biletului de avion pe pagina web a Agenţiei (avia.md), Dvs. acceptaţi şi vă exprimaţi acordul cu ordinea de anuare a biletului de avion sau modificarea datei zborului, cu regulile, valabile pentru zbor şi regulile de prestare a serviciilor cu ajutorul paginii web avia.md.
  2. Prevederile generale a tuturor regulilor menţionate, sunt afişate pe pagina web a Agenţiei, sau pe pagină sunt fixate trimiteri la paginile web ale persoanelor terţe, regulile cărora, acţionează asupra serviciului achiziţionat cu ajutorul paginii noastre web. De asemenea în procesul de formare a comenzii pe paginile de pe pagina web a Agenţiei se afişează informaţia despre regulile fiecărui tarif concret a biletului de avion achiziţionat.
  3. În confirmarea electronică a rezervării (în chitanţa de rută) sunt de asemenea indicate regulile ce se referă la tariful biletului Dvs. de avion.
  4. Vă rugăm să atrageţi atenţia la faptul că la unele tarife şi oferte speciale nu se pot face returnări sau modificări. Vă recomandăm să faceţi cunoştinţă atent cu descrierea tarifului concret şi regulile speciale înainte să faceţi rezervarea.
  5. Dacă doriţi să modificaţi sau să anulaţi comanda, studiaţi confirmarea electronică a rezervării şi urmaţi instrucţiunile descrise în ea. Vă rugăm să aveţi în vedere că de la Dvs. poate fi încasată o plată suplimentară în conformitate cu regulile tarifului ce ţin de anulare sau modificarea datei zborului. Vă recomandăm să examinaţi atent regulile înainte să faceţi rezervarea.
  6. Înainte să achitaţi biletul de avion studiaţi acest Regulament şi informaţia privind regulile tarifului. Toate întrebările ce v-au apărut în legătură cu zborul aerian şi regulile tarifului biletului de avion pe care îl cumpăraţi le puteţi adresa agentului de vînzare a biletelor aeriene a Agenţiei la nr. de telefon +373 22 890-890+373 22 890-890 înainte să achitaţi biletul de avion.
  7. Achitarea biletului de avion înseamnă că aţi făcut cunoştinţă cu şi aţi acceptat regulile.
 10. Corespondenţa
  1. Efectuînd rezervarea biletului de avion, Dvs. acceptaţi să primiţi cel puţin (1) un mesaj electronic, pe care vi-l vom trimite după achitarea biletului de avion, în care se va conţine informaţie privind zborul, şi (2) apeluri telefonice, în caz că va fi necesar să fie precizate detaliile achitării şi aducerii la cunoştinţa Dvs. a informaţiei urgente şi importante, ce ţine de zbor.
  2. Cu excepţia confirmării electronice a rezervării şi apelurilor telefonice menţionate mai sus noi nu vă vom apela şi nu vă vom trimite ulterior notificări, scrisori electronice şi mesaje (fie solicitate sau nesolicitate), dacă nu va fi necesar sau dacă nu ne veţi acorda special pentru aceasta consimţămîntul Dvs.
 11. Răspundere
  1. În continuare, vă comunicăm unele aspecte referitoare la răspundere suplimentare la cele prevăzute în Contractul de vînzare bilete avia şi contractul de transport.
  2. Conform limitărilor, stabilite în acest Regulament de prestare a serviciilor, Agenţia poartă răspundere numai pentru daune directe, cauzate real sau ca urmare a ne-executării reale a obligaţiilor noastre în cadrul prestării de către noi a serviciilor (vînzării biletelor de avion) şi numai în limita comisionului încasat de Agenţie de la compania aeriană respectivă din preţul comenzii Dvs., indicat în confirmarea electronică a rezervării.
  3. Agenţia nu poartă răspundere inclusiv în cazurile:
   1. Aplicării faţă de Dvs. a amenzilor sau altor sancţiuni în timpul pregătirii pentru zbor sau în procesul trecerii procedurilor legate de zbor sau în procesul zborului.
   2. Pentru orice pierdere sau deteriorare a produselor, venitului, profitului, contractului, daună sau prejudiciu, cauzat prestigiului sau reputaţiei, şi respingerea acţiunii de compensare a daunei, legate de zborul aerian pe biletul de avion cumpărat cu ajutorul paginii web a Agenţiei.
   3. Pentru orice inexactitate, ce ţine de informaţia descriptivă (inclusiv preţuri şi disponibilitatea biletelor de avion), afişată pe pagina web.
   4. În cazul indicării incorecte de către Dvs. (pasager) în cadrul rezervării biletului de avion a datelor personale ale pasagerului şi /sau a detaliilor zborului aerian.
   5. În cazul utilizării pentru achitarea biletelor de avion prin intermediul paginii web a unui card nevalabil sau compromis la înaintarea pretenţiilor şi revendicărilor de compensare a daunelor de către proprietarul cardului. În acest caz toată răspunderea este purtată de pasagerul, care beneficiază de serviciile de transport aerian, inclusiv pentru compensarea daunelor suportate de Agenţie în rezultatul cumpărării respective.
   6. Pentru serviciile sau produsele, oferite de persoane terţe (companii aeriene, aeroporturi, taxiuri ş.a.m.d.).
   7. Pentru orice deteriorări, pierderi sau daune, survenite sau plătite de către Dvs. şi apărute în legătură sau în rezultatul utilizării, imposibilităţii de utilizare sau întreruperilor în lucrul paginii noastre web.
   8. Pentru orice traumă, deces, daune bunurilor sau alte prejudicii, pierderi sau daune, survenite în urma actelor (legislative), erorilor, încălcărilor, neglijenţei (grave), acţiunilor intenţionate ilicite, greşelilor, ne-executării, interpretării eronate, ne-executării răspunderii civile sau datoriei directe (integral sau parţial) de către persoane terţe, inclusiv orice anulare, grevă, circumstanţe de forţă majoră sau orice alte evenimente ne-controlate, legate de zborul aerian pe biletul de avion cumpărat cu ajutorul paginii web a Agenţiei.
 12. Alte prevederi
  1. Dacă nu este convenit altfel, informaţia şi orice programe computerizate, necesare pentru prestarea serviciilor noastre şi folosite pe pagina web şi respectiv drepturile de autor şi economice asupra acestora în calitate de proprietate intelectuală aparţin Agenţiei sau furnizorilor acesteia.
  2. Acest Regulament, cît şi prestarea serviciilor noastre sunt reglementate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi Regulile Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA – International Air Transport Association).
  3. Toate litigiile, apărute în legătură cu acest Regulament, cu contractul de vînzare bilete avia, contractul de transport şi prestarea serviciilor noastre, se soluţionează prin negocieri sau în instanţele de judecată ale Republicii Moldova, dacă Agenţia nu va indica altceva.
  4. Toate serviciile, oferite de / prin avia.md sunt prestate de către Agenţie în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Oficiul central al Agenţiei se află pe adresa: bd. Negruzzi, 5, or. Chişinău, MD-2001, Republica Moldova. Compania a fost înregistrată la 22.03.2007, IDNO 1007600021047.
2021-06-04
logo