Garanția Prestatorului Virtual Interline

Garanția Prestatorului VI. (Virtual Interline)

În caz de cumpărare de către Dvs. de bilete de tip Virtual Interline suplimentar la însăși prestarea serviciului de formare / vînzare a biletelor Prestatorul VI de regulă oferă și un serviciu adițional similar pe care îl denumește Garanția sa (în continuare Garanția VI).

Sensul Garanției VI constă în efortul de a acoperi integral sau parțial unele situații intervenite în cadrul sau în legătură cu zborurile pe care le rezervați / efectuați, cum ar fi anularea / întîrzierea unui zbor din șirul de zboruri pe Virtual Interline.

Pentru ca să înțelegeți mai bine sensul și întinderea Garanției VI în continuare este prezentat un Extras din Garanția VI, după care este explicat sensul, întinderea, utilizarea Garanției VI, limitări, excepții, procedura de aplicare pentru Garanția VI, etc.

Extras din Garanția VI.

”1. Garanția. În particular, sfera de aplicare a acestei Garanții este împărțită în două categorii, în dependență de gravitate:

Scenariu A (Mai mult de 48 ore înainte de plecare)

Mai mult de 48 ore înainte de plecare – Garanția stipulată în acest articol se aplică doar la modificare sau anulare de Zbor(uri) anunțată cu mai mult de 48 ore înainte de plecarea primului Zbor vizat, care ar putea afecta negativ asupra posibilității de a ajunge la Destinație sau sosirea la Destinație s-ar modifica cu mai mult de 24 ore de la sosirea programată inițial, adică datorită modificării(lor) sau anulării(lor) se ratează Conexiunea(ile) de Zbor sau Zborul(rile) ar fi fost anulat (în continuare denumit “Scenariu A”).

În acest caz, dacă Dvs. aflați despre o modificare sau anulare de Zbor(uri) conform Scenariului A Dvs. trebuie să Ne informați de atare modificare sau anulare fără întîrziere necorespunzătoare fie prin e-mail. Dacă nu Ne veți informa despre atare modificare(ări) sau anulare(ări) de Zbor fără întîrziere necorespunzătoare, Dvs. nu veți avea drept la Garanție. Dacă, noi vom fi informați inițial despre o modificare sau anulare de Zbor(uri) conform Scenariului A, Noi vă vom contacta în termen rezonabil după ce vom afla despre atare modificare(ări) sau anulare(ări) de Zbor.

După ce Noi vom fi informați despre modificarea(ările) sau anularea(ările) de Zbor conform Scenariului A, Noi vă vom oferi Dvs. una dintre următoarele soluții la discreția noastră:

1. Noi vom căuta transportare alternativă la Destinație. Dacă vom găsi o transportare rezonabilă alternativă (adică Zbor(uri) alternative suma cărora se va limita pînă la suma achitată de Dvs. pentru Zborul(rile) inițiale) Noi vă vom oferi Dvs. un Zbor(uri) alternativ(e) la Destinație integral din contul Nostru. În caz că nu vom putea cumpăra Zborul(rile) alternative oferite pentru Dvs. online, Dvs. puteți să cumpărați biletul(ele) respective pentru transportare alternativă, după cum va fi convenit de Noi cu Dvs., și Noi vă vom rambursa Dvs. prețul a atare bilet(e) conform condițiilor indicate în Garanție. Vă rugăm să aveți în vedere că orice servicii adiționale sau alte îmbunătățiri la biletul(ele) alternative oferite nu vor fi acoperite de Noi.

2. Noi vă vom oferi o rambursare a prețului pe care Dvs. l-ați plătit pentru toate Zborurile nefolosite conform condițiilor indicate în Garanție. Această soluție este mai probabil să fie oferită în caz că noi nu vom putea să vă oferim transportare alternativă rezonabilă.

Dvs. sunteți obligat să ne răspundeți prompt după recepționarea informației Noastre despre soluția(ile) propuse, dar în orice caz cel tîrziu în decurs de 24 ore de la momentul în care prima Noastră notificare ce vizează soluția(ile) se va considera ca livrată către Dvs. conform Garanției, sau în decurs de o perioadă de timp rezonabil mai scurtă înainte de momentul plecării programate a primului Zbor următor. După expirarea a 24 ore menționate, sau termenului mai scurt pentru răspuns oferta respectivă va fi nulă și nevalabilă, în acest fel Dvs. nu veți avea drept la Garanție subsecvent în această privință.

Scenariu B (Mai puțin de 48 ore înainte de plecare)

Mai puțin de 48 ore înainte de plecare – Garanția stipulată în acest Articol se aplică doar la Întîrziere(i) sau anulare(ări) de Zbor(uri) anunțate cu mai puțin decît / egal cu 48 ore înainte de plecare și / sau după plecarea primului Zbor vizat, ce ar putea afecta negativ asupra posibilității de a ajunge la Destinație sau sosirea la Destinație s-ar modifica cu mai mult de 24 ore de la sosirea programată inițial, adică datorită la o Întîrziere(i) sau anulare(ări) de Zbor(uri) Conexiunea(ile) de Zbor se ratează sau Zborul(urile) Dvs. ar fi fost anulat (în continuare denumit “Scenariu B”).

În acest caz, dacă Dvs. aflați despre Întîrziere(i) sau anulare(ări) de Zbor conform Scenariului B, Dvs. sunteți obligat să ne informați despre atare Întîrziere(i) sau anulare(ări) de Zbor fără întîrziere necorespunzătoare prin telefon sau email. Dacă Dvs. nu ne veți informa despre atare Întîrziere(i) sau anulare(ări) de Zbor fără întîrziere necorespunzătoare, Dvs. nu veți avea drept la Garanție. Dacă, Noi vom fi informați inițial despre Întîrziere(i) sau anulare(ări) de Zbor conform Scenariului B, Noi vă vom contacta în decurs de un termen rezonabil după ce noi vom afla despre aceasta.

1.) după ce noi vom fi informați despre Întîrzierea(ile) sau anularea(ările) Zborului(ilor) cu mai puțin de / egal cu 48 ore înainte de plecarea primului Zbor vizat conform Scenariului B, Dvs. puteți alege una din soluțiile următoare la discreția Dvs.:

1. Noi vom căuta transportare alternativă la Destinație și dacă vom găsi o transportare alternativă rezonabilă (adică Zbor(uri) alternative suma cărora va fi limitată pînă la suma pe care Dvs. ați plătit pentru Zborul(urile) inițial(e) înmulți la 2 (doi)) Noi vă vom oferi Zbor(uri) alternative la Destinație integral din contul Nostru. Dacă Noi nu vom putea să cumpărăm Zborul(urile) alternative oferite pentru Dvs. online, Dvs. puteți să cumpărați biletul(ele) respective pentru transportare alternativă, după cum va fi convenit de Noi cu Dvs., și Noi vă vom rambursa prețul a atare bilet(e) conform condițiilor Garanției. Dacă Noi nu vom putea găsi Zbor(uri) alternativ(e) rezonabil(e), Noi vom putea să convenim cu Dvs. asupra contribuției noastre proporționale la cheltuielile asociate cu transportarea alternativă convenită de comun acord. Această opțiune va fi stabilită și convenită conform situației de la caz la caz. Vă rugăm să atrageți atenția că orice servicii adiționale sau îmbunătățiri la biletul(ele) alternative convenit(e) nu vor fi acoperite de Noi.

2. Noi vă vom rambursa prețul pe care Dvs. îl veți achita pentru toate Zborurile nefolosite conform condițiilor indicate în Garanție. Ar trebui să alegeți această opțiune în caz că noi nu vă vom putea oferi transportare alternativă rezonabilă.

2.) După ce Noi vom fi informați despre Întîrzierea(ile) sau anularea(ările) de Zbor(uri) după plecarea primul Zbor vizat conform Scenariului B, Dvs. veți putea alege una din soluțiile următoare la discreția Dvs.:

1. Noi vom căuta transportare alternativă la Destinația și dacă vom găsi transportare alternativă Noi vă vom oferi Dvs. Zbor(uri) alternativ(e) la Destinație integral din contul Nostru. Dacă Noi nu vom putea cumpăra Zborul(rile) alternative oferite pentru Dvs. online, Dvs. puteți să cumpărați biletul(ele) respective pentru transportare alternativă, după cum va fi convenit de Noi cu Dvs., și Noi vă vom rambursa prețul a atare bilet(e) conform condițiilor Garanției. Vă rugăm să atrageți atenția că orice servicii adiționale sau îmbunătățiri la biletul(ele) alternativ(e) convenit(e) nu vor fi acoperite de Noi.

2. Noi vă vom rambursa prețul plătit de Dvs. pentru toate Zborurile nefolosite conform condițiilor indicate în Garanție. Dvs. ar trebui să alegeți această soluție dacă noi nu vom putea să vă oferim Dvs. transportare alternativă.

Dvs. sunteți obligat să ne răspundeți despre alegerea Dvs. prompt după primirea Informației Noastre despre soluția oferită, dar în toate cazurile cel tîrziu în decurs de 24 ore din momentul în care notificarea Noastră se consideră livrată Dvs. în conformitate cu Garanția, sau în decursul oricărui termen mai scurt înainte de ora plecării programate a primului Zbor următor. După expirarea acestui termen de 24 ore sau a oricărui termen mai scurt pentru răspuns oferta va expira și Dvs. nu veți mai avea drept la Garanție în această privință.”

Note referitor la sensul, întinderea, utilizarea Garanției, limitări, excepții, etc.:

În acești Termeni și condiții este prezentat doar un Extras informativ din Garanția VI.

În caz că cumpărați unul sau mai multe bilete avia de tip Virtual Interline în particular furnizate de la sau prin Prestatorul VI pe interfața paginii web avia.md (dacă cumpărați biletul / biletele avia online) sau tipărit fizic la solicitarea Dvs. (dacă cumpărați biletul / biletele avia fizic în oficiul Companiei) vă va fi prezentată Garanția VI integral. Respectiv prin cumpărarea unui / unor bilet / bilete de tip VI Dvs. confirmați faptul că ați făcut cunoștință cu Garanția VI integral, cu toate prevederile și condițiile sale.

Referirea la Garanția VI în acești Termeni și condiții constituie o referire la Garanția VI integrală în textul original al Prestatorului VI în vigoare la data examinării eventuale a aplicabilității sale.

Definițiile și noțiunile / termenii din Extrasul din Garanția VI sunt cele date de Prestatorul în textul integral al Garanției VI, inclusiv termenii ”Noi” și ”Dvs.” cu toate declinările respective.

Extrasul din Garanția VI este prezentat fără modificări de text, altele decît pentru comoditatea citirii sau excluderii din text a numerelor de articole ale Garanției VI, avînd în vedere că în acești Termeni și condiții se prezintă doar un Extras din Garanția VI și doar cu titlu informativ.

Atragem atenția Dvs. la faptul că:

a. Garanția VI poate fi aplicată doar în cazuri cînd Zborul(urile) este/sunt reprogramate, amînate sau anulate datorită unor factori care pot avea loc în regimul obișnuit al transportării aeriene sau feroviare. Avînd în vedere acestea Garanția VI poate fi aplicată cu efect limitat în situații de afectare de forță majoră. Mai mult, Garanția VI nu poate fi aplicată în cazuri cînd sunt făcute modificări ale orarului/orarelor de Zboruri fără aprobarea prealabilă a Prestatorului VI sau prin direcția de deservire a clienților a Prestatorului VI.

b. Garanția VI este exclusă de la aplicare:

- Dacă rezervarea sau orice modificare este făcută altfel decît prin Companie / Prestatorul VI.
- Dacă a fost făcută orice modificare fără acordul prealabil al Companiei / Prestatorului VI.
- În cazuri de Forță majoră.
- În cazuri de emitere a tuturor biletelor de tip VI printr-un singur bilet.
- Și în alte cazuri conform condițiilor Garanției VI.

Procedura de aplicare la / a serviciului întitulat Garanția VI este după cum urmează.

În caz că Dvs. considerați că situația Dvs. în cadrul sau în legătură cu un zbor sau mai multe zboruri se înscrie în descrierea făcută în Extrasul din Garanția VI înscris în acești Termeni și condiții urmează să vă adresați imediat la Companie (nu mai tîrziu de termenii indicați în Extrasul din Garanția VI + un termen rezonabil pentru procesare și re-adresare a cererii Dvs. către Prestatorul VI). Compania în termen rezonabil va examina cererea Dvs. și dacă va stabili că cererea Dvs. ar putea să se înscrie în condițiile Garanției VI o va redirecționa în termen rezonabil către Prestatorul VI. În caz că Prestatorul VI va indica că cererea / cazul Dvs. se înscrie în condițiile Garanției VI, Compania vă va informa în termen rezonabil comunicîndu-vă totodată posibilitățile Dvs. în situația concretă.

2020-03-24
logo