Plata prin carduri

Acceptăm plata cu următoarele carduri de credit: Visa și MasterCard.

Metode de plată

  1. Plata la distantă, pe baza unei confirmări emise prin fax sau e-mail. Pentru plăţile la distanţă cu cardul de credit trebuie să completați un formular standard de autorizare şi să ne trimiteţi prin fax acest formular cu semnătura proprietarului dar și o copie a ambelor părţi ale cardului.
  2. Plata on-line pe site-ul AVIA.MD. Plata serviciilor cu autorizarea cardului de credit prin intermediul internetului are loc printr-un centru de prelucrare al băncii "Moldova-Agroindbank", Chișinău, Republica Moldova cu utilizarea cardurilor de credit bancare a următoarelor sisteme de plată: VISA(Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum) și MasterCard (MasterCard Mass, MasterCard Gold, MasterCard Platinum)

Transferul de date

  1. Pentru a plăti, va trebui să oferiți datele cardului d-voastră de credit. Transmiterea acestor informații se desfășoară în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare si conform legislației Republicii Moldova privind protecția datelor personale. Datele vor fi transmise DOAR pe serverul de autorizare a băncii pe un canal securizat (Protocolul SSL 3.0). Informațiile transmise sunt criptate şi stocate DOAR pe un server specializat al sistemului de plată.

Descrierea procesului de plată on-line pe site-ul AVIA.MD

  1. Atunci când alegeţi o formă de plată on-line cu ajutorul cardului de credit pe site-ul AVIA.MD, procesul de plată pentru biletul de avion are loc imediat după înregistrarea acestuia. După alegerea biletelor de avion și înregistrarea acestora, mergeţi neapărat să-l achitați, în acelaşi timp pagina site-ului ce vă pune la dispoziție un formular pentru a introduce datele de card, este o pagină securizată a serverului de autorizare al băncii, şi pe ea vi se va solicita să introduceţi datele cardului de credit, și să inițiați autorizaţia acestuia.
  2. După aceasta, sistemul vă va informa cu privire la rezultatele de autorizare. În cazul confirmării autorizaţiei, pe card va fi blocată suma corespunzătoare costului comenzii de bilet. Decontarea fondurilor bănești de pe cardul de credit va avea loc doar la eliberarea biletului de avion.
  3. În cazul refuzului de autorizare a cardului de către centrul de procesare al băncii, vă recomandăm să folosiţi alte mijloace de plată disponibile, coordonând aceasta cu operatorul nostru.

Comenzi anulate

  1. La refuzul serviciilor achiziționate fondurile bănești se restituie numai pe cardul cu care comenzile au fost plătite, în conformitate cu normele de serviciu. Luați legătura cu agentul nostru de vânzări de bilete, pentru a clarifica procedura de rambursare a banilor, în caz de anulare a comenzii.

Limite

  1. Dacă titularul cardului însuşi nu se foloseşte de serviciile comandate (de exemplu, atunci când biletul este rezervat nu pe numele său), atunci noi vom fi obligați să solicităm titularului cardului să completeze o scrisoare de autorizare, împreună cu o copie a cardului și să o trimită prin fax la biroul companiei. În caz contrar, plata on-line va fi refuzată şi suma blocată va fi rambursată pe card.

Securizarea informațiilor despre titularul cardului de credit atunci când are loc plata pentru biletele de avion pe site-ul AVIA.MD

Atunci când plătim comanda cu cardul bancar, nici o informaţie despre numărul, data de expirare sau alţi parametri ai cardului, cu excepţia numelui titularului de card nu sunt transmise sau stocate pe site-ul AVIA.MD.

Întregul procesul de autorizare şi de transfer de fonduri bănești de pe cardul utilizatorului este realizat de către acesta printr-o conexiune sigură pe serverul operatorului de prelucrare şi de dobândire, licențiat de către sistemele de plată internaționale Visa International și MasterCard pentru a efectua acest tip de muncă. Pentru site-ul AVIA.MD prelucrarea şi dobândirea sunt efectuate de către "Moldova-Agroindbank", Chișinău, Republica Moldova.

Nici software-ul site-ului AVIA.MD, nici angajaţii companiei nu păstrează date privind cardurile bancare ale utilizatorilor, folosite de către ei pentru a plăti serviciile site-ului AVIA.MD, în formă digitală sau pe suporturi electronice.

Prevenirea fraudelor cu cardurile bancare

Pentru a preveni fraudele cu carduri bancare (fraud control ), în special, în caz de necorespundere a numelui titularului de card şi și a unuia dintre pasageri (utilizatorilor de servicii la cerere), site-ul AVIA.MD are dreptul de a solicita prin fax sau e-mail o copie a cardului bancar cu semnătura olografă a proprietarului.

Dacă modificaţi costul comenzii sau achiziţionării serviciilor suplimentare, după o autorizare de plată electronică de succes cu cardul de credit, suma corespunzătoare este reţinută de pe cardul plătitorului cu acordul acestuia şi pe baza plății autorizate de către acesta în prealabil pentru comanda dată.

2021-09-06
logo