Сontinente

Сontinente

Сontinente

Pământul este împărțită în șase părți ale lumii: Asia, Africa, America, Europa, Australia și Oceania, Antarctica (Antarctica cu mări de coastă și insule).
Ca echivalent sau apropiat de conceptul de "părți ale lumii", se folosește și termenul "continent".