Zboruri suspendate spre Marea Britanie

Zboruri suspendate spre Marea Britanie

22 Decembrie 2020

Din 23 decembrie, 00:00 Republica Moldova sistează toate zborurile spre Marea Britanie.
Conform datelor autorităţilor de sănătate publică din Marea Britanie, confirmate şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a fost identificată o nouă tulpină a virusului SARS CoV2. Reieşind din cele menţionate şi în scopul prevenirii răspândirii noii tulpini a coronavirusului SARS CoV 2, identificate în Marea Britanie, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică HOTĂREȘTE:

Se solicită Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră să intensifice, la punctele de trecere a frontierei de stat, măsurile de sănătate publică prentra prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19.

Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în special a regimului de autoizolare a persoanelor.

Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID19.

Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

https://gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp...